Vela Inclusiva

El projecte Vela Inclusiva és una iniciativa de la Secretaria General de l'Esport i de la Federació Catalana de Vela emmarcada en el Pla d’actuacions per a la promoció de la pràctica d’activitat física i l’esport inclusiu. Els objectius del Pla són millorar l’accés a la pràctica d’activitat física i esport per a les persones amb diversitat; redefinir els recursos i els serveis des de la perspectiva de les persones usuàries i de les seves necessitats, incrementant l’autonomia de les persones; establir criteris d’optimització, de coordinació dels recursos existents i de cooperació entre els organismes públics i les entitats privades, i vetllar per l’acompliment de la legislació i l’adequació entre la normativa vigent i els objectius generals d’aquest Pla.

Sota els principis d’autonomia personal, qualitat de vida, igualtat d’oportunitats i normalització de la pràctica, els eixos de treball es centren en les infraestructures accessibles –treballant per suprimir les barreres arquitectòniques en instal·lacions esportives i a les platges-, la promoció i acompanyament de la pràctica de l’activitat física i l’esport –impulsant, entre d’altres, el programa específic de vela inclusiva-, i la formació dels responsables tècnics de les activitats.

Pel que fa al projecte Vela Inclusiva, promogut conjuntament per la FCV i la Secretaria General de l’Esport, comença a ser ja una realitat al llarg del litoral català, amb un total de 10 escoles de vela amb instal·lacions adaptades i activitat actual de vela adaptada a cada col·lectiu. Es tracta, doncs, d’una iniciativa de responsabilitat social que treballa des d’una perspectiva integradora per a la normalització en l’accés i la pràctica de la vela per a tothom per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

El Club Nàutic Vilanova a través de la Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual-ACELL i Special Olympics Catalunya ha incorporat entre la seva flota l'equip Junts en Acció, que competeix en nom del club a les diferents competicions.