Notícies

Es modifica el servei de wifi al nou edifici i als pantalans del CNV

26 de juliol de 2020 Activitats en el club

En els darrers dies s'ha modificat el sistema de wifi del CNV. Aquest sistema es troba en període de proves i per tant cal informar a Capitania de qualsevol incidència. 

Us podeu connectar al sistema wifi del nou edifici a través de:

Xarxa: CNV_0

Contrasenya: 2020@07@Cnv

Als pantalans:

Xarxa: CNV

Contrasenya: Vila2020@new