Notícies

Gestió de les deficiències de l'obra del nou edifici social

3 de febrer de 2021

Tal com vàrem indicar en una nota anterior, la Junta Directiva ha estat valorant com tractar les deficiències que han aparegut un cop acabada l'obra del nou edifici social. Com tots sabem, en una obra tan complexa, és normal que apareguin algunes deficiències, la majoria de les quals ja han estat resoltes per la mateixa constructora.

Tanmateix, hi ha un seguit de deficiències de solució més complexa que han sigut comunicades tant al despatx d’arquitectura que ha dirigit l’obra com a l’empresa constructora perquè en un termini de temps raonable trobi la millor solució.