Notícies

Les obres de la placeta del Passeig Marítim estan a punt d'acabar-se

Activitats en el club

Les obres de la nova placeta del Passeig Marítim estan pràcticament acabades. Amb aquesta actuació s'intenta aproximar o facilitar la visibilitat de l'activitat de l'Esplanada Esportiva des del Passeig Marítim. Com es recordarà es tracta que en el xamfrà amb la Rambla del Port la tanca perimetral entrarà dins de l'espai de concessió, deixant un petit espai cantoner, junt amb l'olivera.

Acabades aquestes obres, ja al mes d'abril es procedirà a instal·lar la nova tanca perimetral al Passeig Marítim i a la plaça del Port. També el mes vinent es començarà la ubicació de la dessaladora, que estarà ubicada al petit magatzem que s'ha construït, just al costat de l'olivera. Val a dir, que un cop posada en marxa la dessaladora donarà pràcticament tot el servei d'aigua al club, amb aigua de mar dessalada, excepte els mesos de més demanda, que el consum s'haurà de continuar agafant la xarxa pública d'aigua.