Notícies

Noves mesures als ports esportius en relació al Covid19

1 de maig de 2020 Activitats en el club

Avui 1 de maig de 2020 s’ha publicat al BOE l’Ordre SND/380 de 30 d’abril del Ministeri de Sanitat, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.
Per mediació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics  s’ha donat a conèixer una resposta del Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda urbana en relació a la consideració de la navegació d’esbarjo o esportiva durant la fase de transició a una nova normalitat.


Us fem un breu resum:
A partir del dia 2 de maig de 2020 d’acord amb l’Ordre SND/380 de 30 d’abril
• Els majors de 14 anys poden circular per les vies o espais d’ús públic per a la pràctica de les activitats físiques que detallem.
Hem d’entendre que els vials del port i zones no tancades del port i les que no siguin d’ús exclusiu del concessionari, son d’ús públic per a vianants.
• Franges horàries per a la pràctica d’activitats esportives:
- De 6:00h a 10:00h i 20:00h a 23:00h
• Activitats que es poden dur a terme al port:
- Pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte amb tercers (vela lleugera, surf, caiac, etc. Per tant no es pot navegar per pur esbarjo, només amb finalitats esportives.
La pràctica no professional de qualsevol esport individual es podrà fer dins el municipi a on es resideix.
- passeigs pel port sempre que no impliquin una distància no superior a 1 Km respecte al domicili.
- sortir a navegar, només de manera individual, amb embarcació esportiva no professional, donant compliment, en el seu cas a la normativa general en relació a desplaçaments i franges horàries.
• No es pot accedir a instal·lacions esportives tancades 
• No es podrà fer ús del vehicle motoritzat o de transport públic per a desplaçar-se al port per fer la pràctica esportiva. Per tant, la gent ha de venir al port, a peu.
• Les persones que hagin de sortir acompanyades per motius necessitat, ho faran acompanyades d’una persona convivent( de 14 a 70 anys) o persona cuidadora.


D’acord amb la Resposta de la Direcció General de la Marina Mercant, tenint en compte que no és una norma i que per tant pot canviar en el moment en que es dicti la corresponent Resolució).
• Es considera, amb bon criteri, al nostre entendre, la navegació no com transport marítim sinó com a activitat d’esbarjo, esport i turisme.
• Es preveuen les següents fases de transició fins a una nova normalitat, tenint en compte que mentre no hi hagi una legislació específica, segueix vigent l’Ordre per a realitzar activitat física no professional a la que hem fet referència, i en les condicions esmentades.
• Entenem que en el moment en que es desenvolupi la resposta de la DG de la Marina Mercante en la corresponent norma, es concretarà, en el seu cas, si s’imposen franges horàries en les properes fases, per a portar a termes aquestes activitats, atès que, en aquest moment, la Norma vigent per a la pràctica de l’esport individual és la que regula l’Ordre de 30 d’abril del Ministeri de Sanitat, publicada avui al BOE i que, d’acord amb el que hem explicat, concreta unes franges horàries.


A partir FASE 0 ( 4 maig)
• Es permeten les visites per part dels propietaris a les seves embarcacions per a realitzar comprovacions de seguretat i manteniment, sempre que l’embarcació es trobi en el municipi de residència del propietari)
• Les visites han de ser individuals
A partir FASE I ( previst 11 maig)
• Es permetrà la navegació d’esbarjo i esportiva en grups limitats, adoptant-se les mesures d’higiene i seguretat necessàries.
• Limitació geogràfica: residència en el mateix municipi i navegació en aigües de la província
• Adopció mesures seguretat i higiene
A partir FASE II
• Es permet navegació d’esbarjo i esportiva
• Limitació geogràfica: residència en la mateixa província i navegació dins la mateixa província
• Pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo
A partir FASE III – APERTURA TOTAL- PREVIST A MITJANS JUNY
• S’autoritzen activitats nàutiques d’esbarjo sens més limitacions que les que regeixin amb caràcter general, com les geogràfiques i l’adopció mesures prevenció
Per a qualsevol dubte, restem com sempre a la vostra disposició.