Vela Extraescolar

De setembre a juny

El programa de Vela Extraescolar té com objectiu la iniciació i el perfeccionament dels alumnes en edat escolar en l’àmbit de la navegació a vela i la descobriment d’altres esports nàutics com poden ser el paddlesurf i el caiac.

Amb la finalitat d’establir uns coneixements amplis i transversals, es rotarà, entre diferents tipus d’embarcacions i modalitats.

L’activitat té un fort component formatiu, però sempre en un context d’aprenentatge lúdic i sense presses.