Club de Mar

El Club Nàutic Vilanova i el Club de Mar Vilanova van signar al 2017 un conveni de col·laboració per promoure, realitzar i col·laborar en les activitats esportives programades. La finalitat de l’acord és afavorir i complementar les diferents agendes esportives de cada entitat a fi i efecte d’ampliar l’oferta als seus socis respectius. En aquest sentit es coordinaran les propostes i accions d’interès comú. Amb l’acord el Club Nàutic Vilanova amplia la seva oferta d’activitat en la vessant de la pràctica nàutica des de la platja concretament amb patí català, catamarà, pàdel surf i windurf. I el Club de Mar es beneficia d’espais dins del recinte del Club Nàutic Vilanova i amb el conveni amplia el ventall d’activitats de creuer i d’escola de vela.

Amb aquest conveni, el Club de Mar Vilanova cedeix part del seu espai de platja al Club Nàutic Vilanova per al desenvolupament de les activitats que estan incloses dins dels programes d'Escola de Vela, Casal de Mar i Campus Nàutic, sota els estàndards d'Escola Catalana de Vela i Federació Catalana de Vela. A la vegada, el Club Nàutic Vilanova cedirà un espai seguint les normatives d’usos vigents establertes per Ports de la Generalitat.

En un document annex s’han aprovat els següents acords que van referència a les següents activitats esportives i socials:

Regates de vela lleugera. El calendari de regates promogut pel Club de Mar serà obert a socis dels dos clubs amb embarcacions de vela mono casc amb orsa o multi casc tipus patí, windsurf o altres. Les regates de vela lleugera que organitzi el CNV i que siguin Open i no estiguin dins del Calendari de cada classe de la Federació Catalana de Vela, estaran obertes als socis del CMV.

Cursos de vela. El Club de Mar i el Club Nàutic donarà continuïtat al programa de formació de la vela dirigit a socis dels dos clubs, familiars i amics. El curs tindrà com objectiu permetre assolir els coneixements necessaris per governar una embarcació a vela amb control i seguretat de forma autònoma pel cursetista. El programa del curs s'ajustarà a aquest criteri.

Creuers. Els socis del CMV tindrà accés al lloguer de la flota de J80 en les mateixes condicions que els seus socis.

Submarinisme. Els Club Nàutic disposa de Escola Nàutica i Escola de Submarinisme, de la que els socis del Club de Mar podran accedir a les seves activitats als mateixos preus que els socis del Club Nàutic.

Activitats Socials. S'establirà en la taula de treball conjunyeix amb tots dos clubs un calendari d'activitats socials. Aquestes activitats estaran obertes tant als socis del Club Nàutic Vilanova com del Club de Mar de Vilanova.