Noticias

Restriccions del consum d'aigua per la hipercloruració dels dipòsits el 12 d'abril

club

Recordem que el 12 d’abril  es realitzarà el tractament anual d’hipercloruració dels dipòsits i xarxes d’aigua de Club Nàutic Vilanova, això implica que entre les 8 i les 14 h quedarà totalment restringit l’ús d’aigua per a qualsevol ús. Inclou dutxes i aixetes de tot CNV, però es permet ús del WC. Cal tenir molt en compte que el consum d'aigua amb alts nivells de clor pot provocar irritació a la pell o mucoses i indigestió.

Recordamos que el 12 de abril se realizará el tratamiento anual de hipercloruración de los depósitos y redes de agua de Club Nàutic Vilanova, esto implica que entre las 8 y las 14 h quedará totalmente restringido el uso de agua para cualquier uso. Incluye duchas y grifos de todo CNV, pero se permite el uso del WC. Hay que tener en cuenta que el consumo de agua con altos niveles de cloro puede provocar irritación en la piel o mucosas e indigestión.