Noticias

Servei de benzinera durant la Copa Amèrica

club

Durant els dies de la Copa Amèrica es continuarà oferint el servei de benzinera de 08:00 a 17:30 hores i de 20 a 21 h. De les 17:30 a les 20 h, quedarà restringit el servei de benzinera degut a l'elevat volum d'activitat d'amarraments, per la qual cosa el servei de Marineria s'haurà concentrar en aquesta activitat.

Tot i així, recomana a socis/es i els i les transeünts que omplin les seves embarcacions en els dies previs a l’esdeveniment per evitar possibles col·lapses. No es podrà realitzar els pagaments en efectiu, únicament amb targeta bancària i càrrega al compte.