Noticias

Accés amb vehicles al Club Nàutic Vilanova durant la Copa Amèrica

club

Durant els dies de la Copa Amèrica, 14, 15, 16 i 17 de setembre, l’accés al Passeig Marítim es tallarà a les 11:00 hores el dijous 14 i el divendres 15 de setembre i a les 10:00 hores el dissabte 16 i el diumenge 17 de setembre, fi es tornarà a obrir a les 23 h. Però la Rambla del Port estarà tallada al trànsit permanentment amb un control d’accés les 24h.

El trànsit per la Ronda Europa s’anirà tallant a mesura que es vagin omplint els aparcaments dissuasius que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha previst.

Per poder accedir al Club Nàutic Vilanova i passar els diferents controls de tràfic, serà necessari presentar una acreditació. Aquesta acreditació es distribuirà a la Rambla del Països Catalans l’alçada de la rotonda amb Ronda d’Europa, tal i com es mostra al mapa següent:

En el punt de recollida, que també podeu localitzar en el següent enllaç, hi haurà una petita carpa amb personal del Club Nàutic, Vilanova Grand Marina i Copa Amèrica que lliuraran les acreditacions. Aquest punt estarà obert a les 9 h. El personal del Club Nàutic serà allà des d'aquesta hora, fins a finalitzar les acreditacions, o com a màxim a les 12 h.

Es lliurarà una única acreditació per soci i/o usuari, fins a completar les places disponibles a l’aparcament del Club Nàutic Vilanova. Cada dia s'haurà de recollir l'acreditació, les quals seran d'un color diferent cada dia. No obstant això, i si algú es queda sense acreditació, podrà deixar el vehicle a un dels aparcaments dissuasius i arribar al Club Nàutic amb el servei de bus llançadora que l’Ajuntament de Vilanova habilitarà al costat de la ITV, davant del Leroy Merlín i a la Zona Esportiva. A continuació d'aquesta informació adjuntem un planell amb les ubicacions.

La recollida de l’acreditació haurà de ser presencial i presentant el DNI. Només es donarà una acreditació per soci/a que tingui abonada una plaça d'aparcament, a ningú més, sigui quin sigui el parentesc. En el cas que hi hagi més d'un soci/a a la unitat familiar, només es donarà una acreditació.

Un cop passat el control de la Rambla del Port, per accedir a l’aparcament del Club, s’haurà d’accedir com és habitual amb la targeta del Club o amb el lector de matrícules.

El Club Nàutic Vilanova té disponibles tres places per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes places estaran adreçades i reservades per aquest efecte. 

Es recomana a tots els socis/es residents a Vilanova i la Geltrú a baixar al Club per altres mitjans que no siguin ni cotxes ni motocicletes. L’accés a peu, bicicleta o patinet no estarà restringit. L'organització de la Copa Amèrica no ocupa cap plaça d'aparcament. Tothom ha de ser conscient que l'aparcament del Club Nàutic té només 250 places. Per tant, es podran donar tantes acreditacions per accedir en vehicle com places d'aparcament hi hagi lliures cada dia. També demanem que els usuaris de motos que aparquin als espais reservats a tal efecte i que no aparquin a les places de cotxes. Els usuaris de motos tindran una acreditació per ocupar una plaça d'aparcament de moto, no de cotxe.

Enlaces

Ubicació zona de recollida d'acreditacions

Visitar enlace