Noticias

Atenció d’urgència als vaixells per part d’industrials

club

Durant els dies de la Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre, qualsevol armador que tingui una urgència i hagi de sol·licitar el servei d’un industrial o proveïdor, haurà de gestionar-ho a través del contramestre del Club (Tel. 686.492.495) qui indicarà com procedir per accedir al Club Nàutic Vilanova. Cal entendre com urgència casos d’extrema necessitat com el risc d’enfonsament del vaixell o similar.