Noticias

Mesures de gestió econòmiques al CNV per la crisi Covid_19

29 avril 2020 club

Després de les gestions realitzades per l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), de la que el CNV n´és membre, Ports de la Generalitat ha impulsat mesures econòmiques en rebaixes en el cànon d'Ocupació i la Taxa TA5 d'afectació directa al CNV.

Així mateix, recentment s'han posat sobre la taula altres mesures com per exemple:

• La prolongació en els terminis d'execució de les obres compromeses dins la nova concessió.
• L'allargament del termini de concessió.
• El retorn temporal d'avals.

Sobre aquestes peticions el CNV encara resta a l'espera de resposta per part de l´ACPET, i tant bon punt es produeixi aquest fet, es donarà visibilitat als socis/es sobre les sol·licituds formulades.

En una altra línia d'acció, a través d'altres associacions en què el CNV hi té representació, s'han plantejat propostes a l'àmbit local. En relació amb això, l'Ajuntament de Vilanova ha aplicat de forma generalitzada l'exempció del pagament de taxes per la no activitat dels establiments. Des d'aquestes entitats s'ha demanat que l'Ajuntament valori la aplicació de noves mesures com la bonificació gradual de les taxes d'IBI i Escombraries un cop finalitzat el confinament.

Un cop analitzades totes aquestes mesures i l'impacte de la crisi del Covid19, la Junta Directiva podrà prendre decisions oportunes, en el marc del pressupost global del 2020, sobre les tarifes d'enguany que seran anunciades a la propera Assemblea Ordinària de socis. Però en principi no es contempla un augment d’aquestes.