Ecole de Voile

Habilitació a BALEARS + Vela (PEE)

En aquestes práctiques, es realitzará alhora la extensió d'atribucions del Patró d'Embarcacions d'Esbarjo, conegudes com a 'Habilitació a Balears' i les práctiques de Vela, válides per a totes les titulacions. Per a validar les práctiques, es farà una navegació ininterrompuda de 48h, habitualment embarcant un divendres i acabant en diumenge.