Noticias

Mostra de fotografia subaquàtica

La Secció de Submarinisme ha organizat pel dia 7 de maig, a les 19 h, al Saló Social una Mostra de Fotografia Subaquàtica. La mostra anirà a càrrec de membres de la secció. L'acte es obert a tot el públic.