Sistema integrat de qualitat i medi ambient

La norma ISO 14001 és la norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA), que ajuda a la seva organització a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals, com a part de les seves pràctiques de negocis habituals.

L'EMAS és una eina d'ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui assumir una responsabilitat ambiental i econòmica, millorar el seu comportament ambiental, comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.

La ISO 9001 és una norma internacional basada en la gestió i els requisits de control dels processos destinada a aconseguir la millora dels mateixos. ISO 9001 defineix un sistema de gestió de la qualitat fonamentat en el compliment de 8 principis de gestió de la qualitat, basat al seu torn en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar, Actuar).

Aquesta norma se centra en la detecció i determinació de processos de l'organització com a activitat decisiva per al seu funcionament eficaç. El procés d'avaluació del compliment dels ítems exigits per ISO 9001 serà valorat/auditat per personal que reuneix totes les competències tècniques que la pròpia norma determina.

 

Documents relacionats

Declaració ambiental

descargar (901,55 Kb)

Certificat de qualitat ISO 9001

descargar (597,31 Kb)

Certificació de medi ambient ISO 14001

descargar (656,40 Kb)

Política de qualitat i medi ambient

descargar (108,37 Kb)

Certificat EMAS

descargar (165,13 Kb)